KI VOLT BERTHA DUDDE?

Önmagáról a következőket mondta: "Benső szó" által 1937 óta kapok az Úrtól közléseket. Hogy barátaim kívánságának eleget tegyek, megadom életemnek és felfogásomnak rövid ismertetését. Most 69. életévemben vagyok. Liegnitz-ben, Schilesiában születtem, mint Karl Dudde festőművész második leány-gyermeke. 7 testvéremmel harmonikus, bár gondterhelt ifjúságom volt a családi körben. Már korai éveimben varrónő lettem, hogy szüleimet és testvéreimet támogathassam. Az élet komolyságát hamar megismertem, és ez elég okot szolgáltatott arra, hogy vallásos kérdéseken és azok összefüggésein gondolkodjam.

Anyám után katolikus lettem, apám protestáns volt. A Katolikus Egyház tanításával nem tudtam mindig egyetérteni - de más szellemi irányzathoz nem csatlakoztam. Így nem maradhatott el, hogy ne foglalkoztassa gyakran gondolataimat: tulajdonképpen mi az igazság, és az hol található.

Gyakran imádkoztam az igazságért, és sok belső küzdelmet vívtam miatta. Mert aki ismeri a Katolikus Egyházat, az tudja, hogy nehéz eloldódni tőle. De imám meghallgatásra talált. Egy boldogító álom által felszólítást kaptam, hogy "bensőséges ima után" írjam le gondolataimat. Magától érthető, hogy adódott még kétely és belső vívódás, amíg eljutottam arra a meggyőződésre, hogy ennek a drága kegyelmi közlésnek én semmi esetre sem lehetek az értelmi szerzője, hanem a bennem lévő Szellem. Azaz, nyilvánvaló a Mennyei Atya munkálkodása, aki szeretettel bevezet az igazságba.

Még ismeretlenek voltak előttem a misztikusok, akik hasonlót tapasztaltak. Csak évek múlva került kezembe "Jézus gyermekkora" és a "János Nagy Evangéliuma" című kötetek /mindkettő a Steier misztikustól, Jakob Lorbertől/. Boldog voltam, mert teljes megegyezést állapíthattam meg - ha az én közléseimnek teljesen más is volt a jellege.

Olyan ismeretek nyíltak meg szellemi területen előttem, amely népiskolai ismereteimet messze meghaladta. Ezt a tudást teljesen éber állapotban kaptam - és kapom most is, mint diktálást. Mindent gyorsírással írok amit mond, majd utána szó szerint, minden változtatás nélkül átteszem rendes írásba. Ez a folyamat semmi kényszerállapotot nem kíván - tehát, sem extázis, sem transz-állapot nincs, hanem teljesen józan vagyok. Minden esetre magamnak kell akarnom, és csendes elmélyüléssel, bensőséges imával teremtek kapcsolatot. Ekkor bármely időszakban megkapom a diktálást - az nincs sem időhöz, sem helyhez kötve.

Egyetlen kívánságom csak az, hogy ezt a kegyelmi ajándékot sok ember megkaphassa, és magam Isten akarata szerint még sok munkát végezhessek szőlőskertjében.

 

Leverkusen, 1959. szept.     Bertha Dudde

 

 

1965.9.18.-án Bertha Dudde levethette földi porhüvelyét - hogy visszatérjen a mennyei Atyai Házba. Visszahagyott írásai - összesen több mint 9000 közlés - nyilvánosságot kapott. Ezek fölött testvére, Hanna Dudde asszony rendelkezik. 1990 és 2000 között 94 db-os könyvsorozat alakban folyamatosan megjelent, az eredeti német nyelven, valamint százvalahány tematikus füzet formájában, melyek válogatások az összefüggő tartalmú közlésekből. Ezek mellett 2002-től elektronikus formában is beszerezhetők, CD-ROM-on, illetve az interneten a www.bertha-dudde.info honlapon.

Német nyelven nyomtatott és CD formában beszerezhetők:

Wilhelm Wegers
Am Alten Bach 89
41470 Neuss
Tel: 02137 / 6584