A GYÓNÁS – JÉZUS TANÍTÁSA SZERINT

 

            1996. okt. 17.

 

            Csakra ír.

 

            A gyónás erejéről írom meg az igaz szót.

 

            A gyónásnak az ereje azon ismerős oldalról nézve, ami a katolikus egyház egyik olyan erőforrása, amivel azon terhe szabadul fel a léleknek,  ami őt a legjobban nyomja, és az a nyomás szinte az ő következő cselekedeteit megbénítja, és azon útra tereli, ami a rossz lelkiismeret által az ő evolúciós útján olyan eltérésre ad okot, amire nehéz visszatalálni.

 

A Jézusi Tanításokról ti csak annyit tudtok, amennyiről a Biblia szól, de azt nem tudjátok, hogy azon kívül még milyen sokra tanított meg, ill. tanított volna, ha azon papok, akik Őt az uruknak nevezték, nem váltak volna ki a zsidóságból, és azon titkokat, amiket Jézus megadott, nem a saját vallásuk terjesztésére használták volna fel.

 

            Az a gyónás, amire Jézus tanított, az valóban létezett, , de nem olyan formában hogy azt egy másik embernek kellet volna elmondani, hiszen a gyónásban elmondott bűnöket csak az Isten oldozhatja fel. Hiszen Őellene vétkezünk, aki nem azon pap, aki Őt helyettesíti, hiszen helyettesre az Istennek nincs szüksége. Azért az a gyónás, ami a papok által feloldott bűnöknek a sorában van, amik nem az Isten által oldottak föl, azon ismétlődő lehetőségig megmaradnak, azért, mert az a Miatyánk, az az Üdvözlégy, az a Hiszekegy, aminek még száma is van, az azt fel nem oldozza..!!!

 

            Tehát a papok fülébe súgott gyónás semmire sem jó, csak arra, hogy bennetek a bűnös élet megmaradjon azon feloldozási lehetőségen, amiről úgy tudjátok, hogy azt meggyónva az Isten megbocsátja.

 

            Azt már tudjátok, hogy a gyónáson nem az Isten bocsát meg, azt is tudjátok, hogy az utolsó óra elszámolása milyen lesz. De azt, nem tudjátok, hogy Jézus hogyan tanította a gyónást. Azért írom azt, hogy a napvégi magatoknak való elszámolás NE maradjon el, mert ez az, amire Jézus tanított. Mert ti vagytok az Isten, és azon bűnöket is ti magatoknak adjátok le akkor, amikor az élet véget ér. Azon bűnöket pedig nektek kell feloldanotok, és nem azon imádság számával, amire az Egyházatok tanít, hanem azon cselekedetnek az erejével oldódnak fel, amikkel kijavítjátok a ti bűneiteket.

 

            Ugye, látjátok azt, hogy ez egészen más! Ez az, ami az Isteni Oldás általatok, és ez az, ami a ti bűneitektől megszabadít benneteket, mert a ti ítéletetek ezt magával hozza. Azért gyónjatok meg Magatoknak esténként, és ne várjátok össze a ti bűneiteket, hanem abban a pillanatban is gyónhattok, amikor azt elkövettétek. Az Isten, aki bennetek él, az Ő erejével segít azt feloldozni, és olyan cselekedetsort elétek adni, ahol ezt megoldhatjátok.

 

            Azért ne akarjatok sohasem rossz cselekedetet a gyónással, a bűn megszámlálással megoldani, amiről a papok kérnek számot, hogy „hányszor követted el?”, mert ti csak egyszer fogjátok elkövetni. Azon gyónásnak az erejére az Isteni Erő ad számtalan sok megváltozási lehetőséget, és azon erővel a ti gyónásotok a ti hibáitok kijavítását elősegíti. Persze a természeten nehéz uralkodni, de a gyónások sűrűsége azt addig csiszolja, amíg az pozitív oldalra nem fordul.

 

            Azon az Isteni Gyónáson megszabadul a lelketek a bűneitektől, és azon gyónás, amiben a ti megtisztult lelketek a bűnt feloldozza, az az, amire Jézus tanított benneteket.

            Azon emberek, akiknek nincs olyan papjuk, aki ezt követeli, azon emberek számára is ez az igazi segítség. Csak nekik ez azért könnyebb, mert nem a vallásuk akarata szerint vannak megzavarva, és azért ők ezt elhiszik.

 

                                                                                                                            Az Isten áldjon meg.

 

GH Anon:Lelki evolució