EGYEDI KÖZLÉSEK


Figyelmeztetés a belső hang követésére
Tiszteletadás Szűz Máriának
Szomorúság az elhunytak miatt
Felhőtlen ég - A Nap hatása
Igazságérzet - A II. világháború
Szeretet prédikálni a saját előny miatt
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre
Isten szolgáinak helyes gondolkodása
Válaszút - A hűségesek kipróbálása
Az isteni szót szeretetben átnyujtani - A siker biztosított
Földi kötődés nélküli lelkek
Kozmikus áramlatok - Asztrológia
Viszontadomány: Az isteni szó terjesztése
Világosság utáni vágy a túlvilágon
A szív megtisztítása, hogy Isten temploma legyen
Elragadás
A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik
Isten áldást ad a megváltó munkához
A törekvő ember hatása a túlvilági lelkekre
Szavam hatása a túlvilági lelkekre
Jézus előfutárai
A Teremtés létrehozásának oka
Megpróbáltatások az öregkorban
A szeretet az örök Rend törvénye
A táplálék-felvételről kért magyarázat
A követők elvesztése
Lorber...
Kérdés: vérátömlesztés
A szereteted fokmérője a próbatétel
Te, Péter, kőszikla vagy...
Menjetek és tanítsatok minden népet
Az örök szeretet titka...
Krisztusprobléma...
A Karmatha c. könyv olvasása után
A szeretetgyakorlat által szellemi erőt kaptok.
Istentől megengedett örömök - a teremtés csodái
Nem elég a kötelességteljesítés...
A Szellem kiömlésének megértése...
Irgalmas közbenjárás...
Isten látható lett Jézus Krisztusban...
A legkisebb történés is Isten szeretetébe és bölcsességébe van megalapozva...